•Preferert tilgang til møteplasser og arbeidsgrupper som også er viktige arenaer for relasjonsbygging.

•Water Valley pitch: Enkle presentasjoner i Water Valley`s medlemsmøter.
•Water Valley News som gir anledning til korte nyhetspresentasjoner (inntil 70 ord) av medlemmenes viktigste nyheter om nye ansettelser, produkter, tjenester osv.
•Etter hvert subsidiert aktivitet gjennom støtte fra bl.a. Innovasjon Norge, og forhåpentligvis også Fylkeskommner og kommuner som ser fordelene av økte inntekter fra nye arbeidsplasser.
•Interaksjon mellom deltakerne gir gjensidige forespørsler og bestillinger.
•Generell markedsøkning grunnet myndighetspåvirkning, og dermed muligheter for økt salg og fortjeneste.
•Internett: Linker til medlemmenes hjemmesider.
•Water Valley Bidders List: Medlemmenes hovedtilbud oppføres.
•Markedsføring på messer.
•Kort presentasjon på første medlemsmøte etter innmelding.